Domov

Koncesijska ambulanta

Na podlagi pogodbe (koncesije), ki je sklenjena z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije izvajamo zobozdravstveno varstvo v breme zdravstvenega zavarovanja. S to pogodbo smo omejeni glede načina in obsega dela.

Ob nudenju storitev, ki v program obveznega zavarovanja ne spadajo morate:

  • nadstandardne storitve doplacati
  • storitve, ki niso v programu obveznega zavarovanja pa plačati v celoti. Če ordinacija prekorači odobren obseg letnega programa, pacient pa kljub temu želi določeno storitev, se mu le ta lahko obračuna samoplacničko, oz. mora za to storitev počakati na naslednje obračunsko obdobje.

Čakalne dobe:

Čakalne dobe za storitve, ki so opredeljenemu pacientu nudene v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja so:

Aktualne čakalne dobe so dostopne tukaj.

Na pregled se je potrebno predhodno naročiti.

Samoplačniška ambulanta

V samoplačniški ambulanti s strani zavarovalnice nismo omejeni, tako da lahko delo poteka hitreje, z drugimi materiali in na drugačen način.

Na pregled se je potrebno predhodno naročiti.